Živý park

Oživenie parku J. D. Matejovie v rámci súťaže Krajšie priestory vyhlásenou mestom Zvolen

Park J. D. Matejovie

Park Jozefa Dekréta Matejovie

cca 2 km SV smerom od centra mesta, sídlisko Zlatý Potok

 Park  zaberá  plochu 1,59 ha a je súčasťou zelene sídliska Zlatý Potok. Bol založený v roku 1971. V parku sú vysadené prevažne ihličnaté dreviny, a to najmä smreky obyčajné, smreky pichľavé a  borovice hladké – vejmutovky. Priestor parku je dotvorený sieťou chodníkov a rovinatou terasou s lavičkami v centrálnej časti parku. Park je pomenovaný po jednom z najuznávanejších lesníckych odborníkov z prelomu 18. – 19. storočia. Jozef Dekrét Matejovie významne prispel k zveľadeniu baníctvom a hutníctvom zdevastovaných lesov na Hornom Pohroní.

Reklamy